Cenník

Individuálna psychoterapia (50 min.) 40 €

Individuálna psychoterapia (po 20:00) (50 min.) 60 €

Párová psychoterapia (50 min.) 50 €

Psychodiagnostika 60 €

Psychologické vyšetrenie žiadateľov a držiteľov zbrojného preukazu 80 €

Neuropsychologická terapia (50 min.) 30 €

Neuropsychologická diagnostika (Neurop-2) 50 €

Podrobné vysvetlenie výsledkov psychodiagnostického vyšetrenia 25 €

Relaxačná hudba pre psychohygienu (audionahrávka)  10 €


Náhrada za stratu času v prípade nedostavenia sa na dohodnutý termín je 100% ceny
Na terapiu sa, prosím, objednajte, najlepšie telefonicky, na tel. č.: +421 948 363 701, prípadne mailom na: mentalcare@klinickypsycholog.eu. V prípade, že nezdvíhame telefón, znamená to, že sme pracovne zaneprázdnení a budeme Vás spätne kontaktovať v čo najkratšom čase.

Pozn.: Poskytované zdravotnícke výkony nie sú hradené poisťovňou a hradia sa priamou platbou v hotovosti. To znamená, že všetky úkony si klient/pacient hradí sám v plnej výške podľa vyššie uvedeného cenníka. Pacient neplatí žiadne ďalšie poplatky. Pacienti v našej ambulancii nečakajú, nakoľko každý má svoj termín