Mental Care s.r.o.

ambulacia klinickej psychológie a neuropsychológie

Mental Care s.r.o.

Sme špecializovaná ambulancia
klinickej psychológie a neuropsychológie, taktiež vykonávame aj psychologické vyšetrenia o psychickej spôsobilosti na držanie strelných zbraní a streliva.

NEUROP-2

Od roku 2010 ako jediné zariadenie na Slovensku vykonávame neuropsychologickú diagnostiku a terapiu prostredníctvom neuropsychologickej rehabilitácie kognitívnych funkcií najmodernejším nemeckým počítačovým systémom NEUROP-2.
Testy a cvičenia boli vyvinuté tímom špičkových nemeckých neuropsychológov, klinicky pracujúcich v oblasti neuropsychologickej rehabilitácie a reflektujú dlhoročné klinické skúsenosti s diagnostikou a terapiou neurologicky postihnutých pacientov.