Cenník
Výkon Cena v €
Individuálna psychoterapia (50 min.) 25 €
Párová psychoterapia (50 min.) 40 €
Psychodiagnostika 60 € / hod.
Psychologické vyšetrenie žiadateľov a držiteľov zbrojného preukazu 80 €
Neuropsychologická terapia (50 min.) 25 €
Neuropsychologická diagnostika (Neurop-2) 60 € / hod.
Náhrada za stratu času v prípade nedostavenia sa na dohodnutý termín 100% ceny

Na terapiu sa prosím objednajte najlepšie telefonicky na tel. č.: 0944 045 151, prípadne mailom na: peter.szeliga@gmail.com. V prípade, že nezdvíhame telefón, znamená to, že sme pracovne zaneprázdnení a budeme Vás spätne kontaktovať v čo najkratšom čase.

Pozn.: Poskytované zdravotnícke výkony nie sú hradené poisťovňou a hradia sa priamou platbou. To znamená, že všetky úkony si klient/pacient hradí sám v plnej výške podľa tohto cenníka. Pacient neplatí žiadne ďalšie poplatky. Pacienti v našej ambulancii nečakajú, nakoľko každý má svoj termín po objednaní sa. Ceny sú v súlade s honorárovým poriadkom Slovenskej komory psychológov.

Cenník je platný od 1. 3. 2015.

klinická psychológia - psychodiagnostika - psychoterapia - neuropsychológia - neuropsychologická diagnostika - neuropsychologická terapia

Copyright © Peter Szeliga, 2010

Autori fotografií: Branislav Szeliga, Peter Szeliga